Seçilmiş Sözlü Bildiriler Programı

18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

SALON A

19:00 - 19:30        SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -1- 

                               Oturum Başkanları: Canan Vergin - Sinem Namdaroğlu

19:00 - 19:10        İNHİBİTÖR GELİŞEN HEMOFİLİ HASTALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

                               Ayşe Ceyda Ören

19:10 - 19:20        İNHİBİTÖRLÜ HEMOFİLİ A OLGUSUNDA HEMARTROZA EŞLİK EDEN SEPTİK ARTRİT

                               Fadime Dursun Ersoy

19:20 - 19:30        ÜÇ KARDEŞTE FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ:OLGU SUNUMU

                               Veysiye Hülya Üzel

SALON B

19:00 - 19:30        SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -2- 

                               Oturum Başkanları: Rıdvan Ali - Nur Soyer

19:00 - 19:10        HEMOFİLİ A VE B HASTALARINDA ENDOGLİN PROTEİNİ VE ANJİYOGENETİK FAKTÖRLERİN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

                               Kübra Karaman Anuk

19:10 - 19:20        HEMOFİLİ B OLGUSUNDA NADİR VE ÖLÜMCÜL BİR KOMPLİKASYON: İNTRAKRANİYAL KANAMA

                               Serhat Çelik

19:20 - 19:30        NÜKS EDİNSEL HEMOFİLİ VAKASINDA TROMBOEMBOLİ

                               Fatma Keklik Karadağ

19 ŞUBAT 2021 CUMA

SALON A

17:30 - 18:00        SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -3- 

                               Oturum Başkanları: Türkan Patıroğlu - Ümran Çalışkan

17:30 - 17:40        HEMOFİLİDE COVID-19 ENFEKSİYONUNUN YÖNETİMİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

                               Mehmet Can Uğur

17:40 - 17:50        İNFLUENZA İLİŞKİLİ TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA VE PLASMIC SKORUNUN ÖNEMİ

                               Olgu Erkin Çınar

17:50 - 18:00        OKÜLER DEJENERASYONU OLAN HEMOFİLİ B HASTADA TEKRARLAYAN İNTRAVİTREAL ANTİ – VEGF TEDAVİSİ

                               Nur Soyer

SALON B

17:30 - 18:00        SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -4- 

                               Oturum Başkanları: İrfan Yavaşoğlu - Ebru Yılmaz Keskin

17:30 - 17:40        HAFİF HEMOFİLİ B VE PROFİLAKSİ, FAKTÖR DÜZEYİ TEK BAŞINA YETER Mİ? OLGU SUNUM

                               Bahar Sevgili

17:40 - 17:50        HEMOFİLİ A PROFİLAKSİSİNDE ÇOCUK VE ERİŞKİNLERDE MYPKFİT DENEYİMİ

                               Öykü Arslan

17:50 - 18:00        HEMOFİLİK ARTROPATİDE KİNESİOTAPİNG

                               Elif Güler Kazancı

20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ

SALON A

09:00 - 09:30        SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -5- 

                               Oturum Başkanları: Adalet Meral Güneş - Zühre Kaya

09:00 - 09:10        ERİŞKİN HEMOFİLİKLERDE EŞLİK EDEN HASTALIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

                               Mehmet Can Uğur

09:10 - 09:20        HEMOFİLİ HASTALARINDA OBEZİTENİN FİZİKSEL PERFORMANSLA İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

                               Yeşim Oymak

09:20 - 09:30        NADİR FAKTÖR EKSİKLİĞİ TANISIYLA İZLENEN HASTALAR

                               Esra Pekbak

SALON B

09:00 - 09:30        SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -6- 

                               Oturum Başkanları: Sinan Akbayram - Davut Albayrak

09:00 - 09:10        HEMOFİLİ VAKASINDA AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİ: BİR VAKA SUNUMU 

                               Lütfiye Seçil Deniz Balyen

09:10 - 09:20        NADİR GÖRÜLEN BİR FAKTÖR EKSİKLİĞİ OLARAK FAKTÖR XI

                               Ayşe Hilal Eroğlu Küçükdiler

09:20 - 09:30        TİP III VON WİLLEBRAND HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA UZUN SÜRELİ PROFİLAKSİ – PROFİLAKSİ VERELİM Mİ?                     

                               VERMEYELİM Mİ?

                               Çağrı Coşkun

SALON A

09:30 - 10:00        SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -7- 

                               Oturum Başkanları: Ahmet Fayik Öner - Güçhan Alanoğlu

09:30 - 09:40        AFİBRİNOJENEMİ OLGUSUNDA COVID-19 ZEMİNİNDE GELİŞEN TROMBOZ YÖNETİMİ

                               Aybüke Olgun

09:40 - 09:50        FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ OLAN İKİ HASTADA YAŞAMI TEHDİT EDEN HEMORAJİ: BİR DEVLET HASTANESİ DENEYİMİ

                               Püsem Patır

09:50 - 10:00        KALITSAL FXI EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIMIZ VE FENOTİP-GENOTİP İLİŞKİSİ

                               Canan Albayrak

SALON B

09:30 - 10:00        SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -8- 

                               Oturum Başkanları: Kahraman Öncel - Orhan Ayyıldız

09:30 - 09:40        EDİNSEL HEMOFİLİ TEDAVİSİ İLE BİRLİKTE GELİŞEN KOMPLİKASYONLARLA MÜCADELE; OLGU SUNUMU

                               Ünal Ataş

09:40 - 09:50        BERNARD-SOULIER SENDROMLU HASTADA KANAMA KONTROLÜNDE REKOMBİNAT FAKTÖR VIIa DENEYİMİ

                               Merve Kestane

09:50 - 10:00        AFİBRİNOJENEMİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ “ KANAMA MI? TROMBOZ MU?”

                               Ayşenur Arslan